Czystość powietrza dziś jest tematem numer jeden, nie pozostajemy już głusi na konieczność dostarczania naszym organizmom oddechu wolnego od zanieczyszczeń, i to nie tylko w domowych pieleszach, ale także w miejscach użyteczności publicznej, w których przebywamy. O czystość powietrza zabiegają nie tylko szpitale, gabinety lekarskie czy stomatologiczne, ale również laboratoria, apteki, kliniki weterynaryjne a nawet przemysł – na przykład elektroniczny. Oczyszczanie powietrza odbywa się tam za pomocą specjalnych urządzeń w sposób profesjonalny, zaplanowany dla szerokiego grona odbiorców.

Oczyszczacze profesjonalne są wykorzystywane przede wszystkim tam, gdzie stopień ryzyka zetknięcia się ludzi z zanieczyszczeniami o różnorodnym charakterze jest największy. Miejscem, w którym sterylność powietrza powinna być zachowana w sposób szczególny są na przykład gabinety lekarskie, gdzie obecność drobnoustrojów chorobotwórczych jest zdecydowanie wyższa, niż w innych pomieszczeniach. Dla dobra pacjentów i personelu medycznego ważne jest, aby nie rozszerzać różnorodnych infekcji poprzez zanieczyszczone bakteriami i wirusami powietrze. Tu z pomocą przychodzą profesjonalne urządzenia filtrujące, które zapewniają sterylność pomieszczeniom o wysokim ryzyku zakażeń. Co niezmiernie istotne, znajdują one swoje zastosowanie także w przestrzeniach szpitalnych, związanych z hospitalizacją pacjentów o obniżonej odporności immunologicznej, gdzie obecność drobnoustrojów chorobotwórczych w znacznym stopniu komplikuje proces leczenia i powrotu do zdrowia, a nawet może stanowić zagrożenie dla życia chorego.

Podobnie gabinety stomatologiczne to miejsca, które powinny być standardowo wyposażane w profesjonalne oczyszczacze powietrza. W tym przypadku już nie tylko  mamy do czynienia z bakteriami i wirusami, przed którymi należy chronić i pacjentów i obsługę, ale także z unoszącymi się w powietrzu niezwykle szkodliwymi zanieczyszczeniami, jak aerozole, które powstają podczas borowania zębów, rakotwórcze mikrodrobiny rtęci i jej silnie trujące opary oraz lotne formy toksycznych środków dezynfekcyjnych, zawierających aldehydy i fenole. Zastosowanie profesjonalnych oczyszczaczy powietrza, dedykowanych dla specyficznych warunków, panujących w gabinetach stomatologicznych, gwarantuje zażegnanie niebezpieczeństwa zatruć szkodliwymi substancjami.

Ostatnie badania dowodzą, że mnożąca się ilość zachorowań, związanych z infekcjami górnych dróg oddechowych, idzie w parze z rosnącą odpornością drobnoustrojów na działanie środków farmakologicznych. Dlatego Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zaleca systematyczne wprowadzanie profesjonalnych systemów oczyszczania powietrza, jako środków zapobiegawczych, co z całą pewnością przełoży się na poprawę zdrowotności populacji.